Ympäristönsuojelu
Luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Ympäristönsuojelu huolehtii Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven alueilla luonnon ja muun ympäristön suojelusta ja seurannasta sekä antaa neuvontaa ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena.

Jokirantamaisema.