Hankkeet ja projektit

Navi-Go -hanke

Ohjausta ja tukea työikäisille eri elämäntilanteisiin Nivalassa ja Haapajärvellä arkisin klo 9-15.
Apua työnhakuun, koulutukseen, viranomaisasiointiin, toimeentuloon tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Etsitään ratkaisuja yhdessä!
 

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Haapajärvellä - hanke

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hankkeen loppuraportti liitteineen on luettavissa tämän artikkelin liitteenä.