Aumausilmoitus
Lannan aumauksesta tehdään ilmoitus ympäristötarkastajalle. Ilmoitusta varten on lomake ja ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään auman paikka. Ympäristötarkastaja käsittelee ilmoituksen ja lähettää tiedon ilmoituksen käsittelystä postitse.

Toimi näin

Tee ilmoitus lomakkeella. Tulosta lomake ja palauta se täytettynä liitteineen toimipaikan osoitteeseen tai ympäristönsuojelun sähköpostiosoitteeseen.Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, sinun pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lannan aumauksesta on noudatettava Valtioneuvoston asetusta 1250/2014. Asetuksen mukaan:


Auman sijoittaminen:
  • tasaisen peltolohkon keskelle tai
  • loivasti kaltevan pellon yläreunaan

Auman suojaetäisyydet:
  • yli 100 metriä vesistöön, valtaojaan tai talousvesikaivoon
  • yli 5 metriä ojaan

Auman perustaminen:
  • pohja suojataan esim. turpeella (ravinnevalumien talteenottaminen)
  • talvella tekopaikalta poistetaan lumi
  • Auma peitetään esim. turpeella tai muulla vastaavalla suojakerroksella (valunnan ja haihdunnan estäminen)

Tausta ja lainsäädäntö

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.


Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, Haapajärven toimipiste +358 403008272
Ympäristötarkastaja, Pyhäjärven toimipiste +358 403008271