Esiopetus
Haapajärvellä esiopetus järjestetään hajautetun mallin mukaisesti jaoteltuna asuinpaikan sijainnin mukaan. Esiopetusta järjestetään erillisissä esiopetusryhmissä K.J. Ståhlbergin koululla, Parkkilan koululla sekä Tiiton koululla.

Toimi näin

Esiopetukseen hakeutuminen lähtee liikkeelle helmi-maaliskuun vaihteessa järjestettävällä infotilaisuudella tulevien esikouluikäisten vanhemmille. Tilaisuudessa jaetaan esikouluhakemukset sekä yleistä tietoa koulukuljetuksista ja esikouluikäisten päivähoitopaikkojen hakemisesta

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.


Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.


Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Toimipiste

Pohdinkatu 9
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Aholantie 969
85710 PARKKILA

Toimipiste

Tiitonrannantie 201
85800 HAAPAJÄRVI