Maa-ainesvalvonta
Maa-ainesvalvonta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista Haapajärven kaupungissa sekä Kärsämäen ja Reisjärven kunnissa.

Maa-ainesvalvonnan tavoitteet

  • monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden geologisten luontotyyppien ja pohjavesialueiden säilyttäminen
  • maa-ainesten säästäväinen ja taloudellinen otto ja käyttö
  • alueiden käyttöön liittyvien ristiriitojen yhteensovittaminen
  • yhdenmukainen lupakäsittely
  • ottamisalueiden jälkihoidosta huolehtiminen

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kotitarveotostakin tulee ilmoittaa, jos aiot ottaa maa-aineksia yli 500 kuutiota. Lisätietoa maa-ainesten ottamiseen liittyvistä luvista, ohjeet sekä toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät myös valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi

Maa-ainesten lupahakemukset, ilmoitukset ja päätökset julkaistaan Haapajärven kaupungin verkkosivulla ilmoitustaulu.

Ympäristötarkastajat:

Haapajärvi ja Reisjärvi
Riikka Lihavainen
0403008272
riikka.lihavainen(at)haapajarvi.fi

Kärsämäki
Heikki Estola
0403008271
heikki.estola(at)pyhajarvi.fi