Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
Voit hakea vapautusta jätevesiverkostoon liittymisestä ympäristönsuojelun ympäristötarkastajalta.

Toimi näin

Hae vapautusta Ympäristönsuojelun lomakkeet -sivulta löytyvällä lomakkeella. Lisätietoja voit kysyä ympäristötarkastajilta puhelimitse, sähköpostitse tai sopimalla ajan toimipisteeseen. Hakemus toimitetaan ympäristötarkastajalle mieluiten sähköisesti.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee hakemuksen. Ennen päätöksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomainen varaa vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja ELY -keskukselle tilaisuuden tulla kuulluiksi. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen pyytää kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausunnon.

Kenelle ja millä ehdoin

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (hakemuksella) on mahdollista, jos seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:


  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
  • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.


Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, Haapajärven toimipiste +358 403008272
Ympäristötarkastaja, Pyhäjärven toimipiste +358 403008271