Ympäristölupa
Ympäristölupa tulee olla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle (ympäristönsuojelulaki). Ympäristönsuojeluasetuksessa on määritelty luvanvaraiset toiminnot.
Luvan myöntää toiminnan laajuudesta riippuen aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölautakunnan päätettäväksi kuuluvan ympäristölupa-asian valmistelee ympäristötarkastaja. Ympäristölautakunta käsittelee maa-aines- ja ympäristölupahakemukset tärkeille pohjavesialuille ja asemakaava-alueille.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.
Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.


Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ympäristönsuojeluasetuksessa on määritelty luvanvaraiset toiminnot.

Käsittelyaika

Ympäristölupaprosessi on monivaiheinen ja päätöksen käsittelyaika on keskimäärin 3- 6 kuukautta. Siispä laita lupahakemus hyvissä ajoin vireille. Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella viranomaisen kanssa.

Maksullisuustieto

Maksu määräytyy ympäristönsuojelun maksutaksan mukaan.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimipiste

Reisjärven kunnantalo
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI