Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen
Pohjavesialueilla tai alle 100 metriä rannasta olevan, ennen vuotta 2004 rakennetun kiinteistön omistaja voi hakea kunnan ympäristöviranomaiselta määräaikaista, enintään 5 vuoden mittaista, poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista. Hakemuslomakkeet ovat saatavilla Haapajärven kaupungin ympäristöpalveluiden verkkosivuilta.
Hakemuksen käsittelee ympäristönsuojelun ympäristötarkastaja.

Toimi näin

Tulosta hakulomake, liitelomake 2 ja tarvittavat muut liitelomakkeet. Täytä lomakkeet ja palauta ne ympäristönsuojelun ympäristötarkastajalle.
Hakemus on haltijakohtainen eli kiinteistön omistuksen tai olosuhteiden, esimerkiksi, jos käyttäjien määrä muuttuu, on jätevesijärjestelmä korjattava tai haettava uutta poikkeamista ympäristöviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytyksenä on, että olemassa oleva jätevesijärjestelmä on

  • kuormittavuudeltaan vähäinen tai
  • edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomia
  • Jäteveden käsittely ei silloinkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioidaan esimerkiksi:
  • Kiinteistön haltijan korkea ikä, tämä koskee myös v. 1943 jälkeen syntyneitä
  • Kiinteistön vähäinen veden käyttö ja siitä johtuva vähäinen kuormitus, tämä koskee käytännössä pieniä 1 – 2 hengen talouksia
  • Kiinteistön tuleva käyttö tai se ettei rakennusta jatkossa tulla todennäköisesti käyttämään
  • Sosiaaliset syyt kuten pitkäaikaistyöttömyys tai sairaus tai näihin rinnastettava syy
  • Jätevesijärjestelmän uusimisen ilmeinen kohtuuttomuus teknisen tai taloudellisen syyn perusteella
  • Mahdollinen muu syy

Maksullisuustieto

Maksu määräytyy ympäristönsuojelun maksutaksan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimipiste

Reisjärven kunnantalo
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, Haapajärven toimipiste +358 403008272
Ympäristötarkastaja, Pyhäjärven toimipiste +358 403008271