Retkeilyreitit

 

Mukavaa retkeilyä!


Retkeilevä Haapajärvi hankkeella on kuudelle kylälle rakennettu retkeilypolkuja ja luontokohteita vuoden 2020-2021 aikana. Kylien aktiivisella talkootyöllä on tehty useita retkeilykohteita. Kaikki reitteihin liittyvä rakennustyöt on tehty talkoilla, ja materiaalikuluihin on saatu Leader-hankerahoitus. Hanketta on hallinnoinut kylien puolesta Haapajärven kaupunki, ja mukana hankkeessa on ollut Haapajärven kylistä;  Autioranta-Oksava, Koposperä, Kuona-Välioja, Kumiseva, Kuusaa-Jokela, Siiponkoski/Haaga-Tiitto.  

Kaikki reitit on rakennettu siten, että niillä voi kulkea jokamiehenoikeudella. Kulku reiteillä tapahtuu retkeilijän omalla vastuulla.

Haapajärven retkeilyreiteistä on julkaistu reittiselostukset ja kartat reiteistä. Huomioikaa, että kaikki reitit eivät ole vielä valmiita,  vaikka niistä on aineistoa tällä sivulla. Osasta reiteistä puuttuu vielä viitoituksia ja tehdään reittilinjauksille raivaustöitä, suurin osa reiteistä on muiden rakenteiden osalta valmiita, ja niillä saa kulkea jokamiehenoikeudella ja omalla vastuulla. Sivun tietoja vielä päivitetään ja lisätää mm. linkki retkikartta.fi sivuille mihin tulee Haapajärven ulkoilualueet ja reitit v. 2021 loppuun mennessä. Retkeilyhankkeella tehdyistä reiteistä on julkaistu retkeilykartta 1:30 000, sitä on jakelussa mm. Haapajärven kaupungintalolla ja kirjastossa. 

Sivujen tiedot on julkaisut Haapajärven kaupunki/Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke. Tiedot on koostettu kylien antamien tietojen pohjalta ja reittiselostukset on tehty Suomen Ladun tasoluokittajan reittiluokitusselostusten mukaan. Tasoluokitukset on tehty maastossa syksyllä 2020. 

Lue lisää kylistä ja niiden retkeilyreiteistä.

Retkietiketti, vinkkejä retkeilijöille ja reittiluokitus