Lukio

Haapajärvellä on yksi lukio. Haapajärven lukio sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa. Lukiokoulutuksella saat paitsi hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon myös valmiuksia itsesi kehittämiseen ja jatko-opiskeluun hakeutumiseen. Kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, voit pyrkiä hyvin monenlaisiin jatko-opintoihin.

Haapajärven lukio on monipuolisia opintomahdollisuuksia tarjoava yleislukio Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Lukiossa opiskelee päivittäin yli 150 opiskelijaa yhdessä noin 15 opettajan kanssa. Olemme yksi Suomen Unesco-kouluista, ja painopisteenämme on kansainvälisyys yhdistettynä yrittäjyyskasvatukseen.

Toimintamme perustana ovat seuraavat arvot:

Arvostan, innostun, kannustan, toimin - voin hyvin.

 

Linkki Haapajärven lukion Pedanet-kotisivuille: https://peda.net/haapajarvi/haapajarvenlukio