Ympäristönsuojelun rekisteröinti-ilmoitus
Joidenkin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista on säädetty erikseen toimialakohtaisilla valtioneuvoston asetuksilla. Tällaisten toimintojen on lupamenettelyn sijasta rekisteröidyttävä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröintimenettelyyn kuuluvat toiminnot ovat:

 • pienet ja keskisuuret energiantuotantolaitokset
 • asfalttiasemat
 • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
 • kemialliset pesulat
 • tietyt orgaanisia liuottimia käyttävät laitokset ja
 • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.
Rekisteröinti on kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä valituskelpoista päätöstä eikä anneta toimintaa koskevia määräyksiä. Toiminnan merkitsemisestä tietojärjestelmään ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle.

Toimi näin

Tee rekisteröinti-ilmoitus oheisella lomakkeella.

Toimita täytetty ilmoituslomake liitteineen ympäristönsuojelun toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.


Kenelle ja millä ehdoin

Toimintaa ei voi rekisteröidä jos:

 • toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle,
 • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
 • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista,
 • toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.
Hae tällaisissa tapauksissa toiminnalle ympäristölupa.

Käsittelyaika

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi energiantuotantolaitoksen 30 päivän kuluessa ja muut laitokset 60 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Täytä ilmoituslomake huolellisesti. Puutteellisesti täytetyn ilmoituksen osalta määräajan laskenta aloitetaan siitä kun kaikki tarpeelliset tiedot on esitetty viranomaiselle.

Maksullisuustieto

Maksu määräytyy ympäristönsuojelun maksutaksan mukaan.

Määräajat

Jätä energiantuotantolaitosta koskeva rekisteröinti-ilmoitus viranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista ja muita toimintoja koskeva ilmoitus viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaoleva.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimipiste

Reisjärven kunnantalo
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI