Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen
Luonnonmuistomerkkejä voivat olla esimerkiksi puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.
Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmelu on kielletty.

Maanomistajan aloitteesta luonnonmuistomerkkien rauhoitushankkeista päättää ympäristönsuojeluviranomainen.


Omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä luonnonmuistomerkin rauhoitus voidaan lakkauttaa. Syynä rauhoituksen lakkautukselle on, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Jos omistaja on hakenut rauhoituksen lakkauttamista, pyydetään asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunto. Jos aloite rauhoituksen lakkauttamiseen on tullut ELY-keskukselta, kuullaan alueen omistajaa asiassa.

Toimi näin

Luonnonmuistomerkkien rauhoittamis- tai lakkauttamisasioissa ota yhteyttä Haapajärven kaupungin ympäristöpalveluun, ensisijaisesti sähköpostitse: haapajarvi@haapajarvi.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli rauhoitettava luonnonmuistomerkki sijaitsee usean kiinteistön alueella, tulee rauhoittamiseen olla suostumus kaikkien kiinteistöjen omistajilta. Myös muistomerkin sijaintikiinteistön naapureita tulee kuulla, jos rauhoituksella voi olla vaikutusta heidän kiinteistönsä käyttämiseen.

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, Haapajärven toimipiste +358 403008272
Ympäristötarkastaja, Pyhäjärven toimipiste +358 403008271