Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginhallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Selaa sidonnaisuustietoja: Haapajärven kaupungin sidonnaisuusrekisteri