Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen
Tee mittavasta maa-ainesten kuten hiekan ja soran kotitarveotosta ilmoitus Haapajärven kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluun.

Maa-aineksen ottamiseen omaa tavanomaista kotitarvekäyttöäsi varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen et tarvitse maa-aineslupaa, kun se on vähäistä ja kun käytät materiaalit rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.


Suunnittele kotitarveottosi siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa kiinnitä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä suojakerrospaksuus.

Toimi näin

Tee ilmoitus Maa-ainesten kotitarveilmoitus -lomakkeella ja liitä lomakkeelle kartta, johon on merkitty ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Toimita ilmoitus ympäristötarkastajalle joko postitse tai sähköpostitse.

Lisätietoja voit kysyä ympäristönsuojelun ympäristötarkastajilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tee ilmoitus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, kuten rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon, ei edellytä maa-aineslupaa.

Jos maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kuutiota, siitä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kotitarveottamisessa maa-aineksia otetaan omalta maalta, yhteisalueelta tai maanottorasitteeseen perustuen toisen maalta.


Maa-ainesten kotitarveottamiselle ja -käytölle ei ole määritetty yksiselitteisiä määriä, vaan käyttötarkoitus ratkaisee sen, onko kyseessä kotitarveotto. Otettuja maa-aineksia ei saa myydä.

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, Haapajärven toimipiste +358 403008272
Ympäristötarkastaja, Pyhäjärven toimipiste +358 403008271