Vireillä olevat kaavoitushankkeet

 

Nähtävänäoloasiakirjat ovat kokonaisuudessaan virallisesti nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimistossa, käyntiosoite Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

 

Asemakaavan muutos Palomäen 5. kaupunginosan kortteleissa 529, 576 ja 577 sekä viereisillä lähivirkistysalueilla 

OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi

 

Hallan bioteollisuusalueen kaava

OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan Ronkaalan korttelin 215 tonteilla 1-3 (Kaunisto)

29.5.2024 - 28.6.2024 nähtävillä oleva aineisto

1.11.2023 - 15.12.2023 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutoksen laatiminen Karpalosuon 4. kaupunginosassa korttelissa 413 ja siihen liittyvällä puistoalueella

2.1.2024 - 2.2.2024 nähtävillä oleva aineisto

2.10.2023 - 3.11.2023 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutoksen laatiminen Ronkaalan 1. kaupunginosassa kortteleissa 109 ja 117

28.06.2023 - 28.07.2023 nähtävillä oleva aineisto

 

22.02.2023 - 24.03.2023 nähtävillä oleva aineisto

 

Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

24.04.2023 alkaen nähtävillä oleva aineisto

 

Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

10.01.2023 alkaen nähtävillä oleva aineisto

 

Pyhäjärvellä vireillä oleva Hallakallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

08.03.2023 - 08.04.2023  nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutoksen laatiminen Palomäen 5. kaupunginosassa Impivaarankadulla korttelissa 556 sekä viereisellä puistoalueella

22.02.2023 - 24.03.2023 nähtävillä oleva aineisto

 

23.11.2022 - 31.12.2022 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutoksen laatiminen Roikolan 2. kaupunginosassa korttelissa 11 sekä alueen liikennejärjestelyt

22.02.2023 - 24.03.2023 nähtävillä oleva aineisto

 

23.11.2022 - 31.12.2022 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutos Palomäen 5 kaupunginosassa, kortteli 505

22.10.2021 - 23.11.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

01.09.2021 - 1.10.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutos Roikola 2 kaupunginosassa, korttelit 212 ja 222 sekä niiden viereinen puistoalue

01.09.2021 - 1.10.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

31.05.2021 - 2.7.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutos Ronkaala 1 kaupunginosan kortteleissa 4, 7, 8 ja 219 sekä puisto- ja vesialuetta (Leppälänpuisto)

22.10.2021 - 23.11.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

12.07.2021 - 31.08.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

26.04.2021 - 27.05.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutos Roikola 2 kaupunginosassa, LT-, VP- ja TY -alueella Valtakatu / Ouluntie / Vitikantie korttelissa 236

26.04.2021 - 27.05.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

26.02.2021 - 29.03.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

Asemakaavan muutoshakemus Karpalosuo 4 kaupunginosassa, LT alueella Valtakatu / Ouluntie korttelissa 63

12.07.2020 - 31.08.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

28.12.2020 - 29.01.2021 nähtävillä oleva aineisto

 

22.06.2020 - 03.08.2020 nähtävillä oleva aineisto

 

09.03.2020 - 14.04.2020 nähtävillä oleva aineisto

 

20.12.2019 - 21.01.2020 nähtävillä oleva aineisto

 

 

Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

14.6.-24.8.2018 nähtävillä oleva aineisto

30.10.-21.12.2017 nähtävillä oleva aineisto

28.11.2016-02.01.2017 nähtävillä oleva aineisto

 

 

Vahvistetut vesilaitoksen toiminta-alueet:
Tiitonranta-Veihtiniemi-Haaganperä, Oksava, Keskusta ja Ylipää-Kumiseva-Karjalahdenranta alueilla