Rasitetoimitus
Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kenelle ja millä ehdoin

Rasitetoimituksen mukainen kiinteistörekisteriin kirjattu rasite on voimassa vaikka kiinteistöt vaihtavat omistajaa.

Maksullisuustieto

Kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen korvaus

Toimipiste

Ronkaalankuja 2 B
85800 HAAPAJÄRVI