Asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Haapajärven kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on nähtävissä kaupungin internet-sivuilla.

Toimi näin

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajat ja kaikki, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa. Jokainen voi siis vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta sekä viranomaisten yhteistyöstä.

Voit vaikuttaa asemakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Lisätietoja saat kaupungintalolta, kaavoitus- ja mittauspalveluilta.

ToimipisteKaupungintalolla olevien yksiköiden palvelupiste.

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI