Asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Asemakaavan tarkoitus on osoittaa yksityiskohtaisesti eri alueiden käyttötarkoitukset sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Haapajärven kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on nähtävissä kaupungin internet-sivuilla.

Toimi näin

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajat ja kaikki, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa. Jokainen voi siis vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta sekä viranomaisten yhteistyöstä.

Voit vaikuttaa asemakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävillä oloaikana. Lisätietoja saat kaupungintalolta, kaavoitus- ja mittauspalveluilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI