Asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Asemakaavan tarkoitus on osoittaa yksityiskohtaisesti eri alueiden käyttötarkoitukset sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Haapajärven kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on nähtävissä kaupungin internet-sivuilla.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI