Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen
Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta. Haapajärven kaupungin aluetta koskevan yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Niihin kuuluvat muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, palvelujen saatavuuteen ja tasapainoiseen elinympäristöön liittyvät näkökulmat. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan luonnon, ympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI