Ilmoitus elintarviketoiminnasta
Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven tai Reisjärven alueella toimivien elintarvikealan yrittäjien on tehtävä ilmoitus toiminnastaan Haapajärven ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollolle.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevälle elintarvikehuoneistolle tulee hakea hyväksyntä (laitoshyväksyntä) EY lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien elintarvikehuoneistojen toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä valvontaviranomaiselle.

Toimi näin

Käytä ensisijaisesti sähköistä Ilppa-ilmoituspalvelua. Ilmoituslomakkeen voit tulostaa myös Haapajärven ympärstisöpalveluiden www-sivuilta.Tee ilmoitus Ruokaviraston sähköisessä ilppa-ilmoituspalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.


Kirjaa tällöin ilmoitukseen
 • yrityksesi nimi ja yhteystiedot sekä kotikuntasi silloin, kun sinulla on liikkuva elintarvikehuoneisto tai virtuaalihuoneisto
 • yrityksesi Y-tunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • elintarvikehuoneistosi tai virtuaalihuoneistosi nimi ja yhteystiedot
 • elintarvikehuoneiston käyntiosoite ja kunta, jollei kyseessä ole liikkuva elintarvikehuoneisto
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
 • kuvaus omavalvonnasta.

Viranomainen ilmoittaa sinulle, kun se on tallentanut ilmoituksesi tiedot rekisteriinsä.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarviketoiminta täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarviketoiminta ei esimerikiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Toiminnan aloittamisen lisäksi toimijan tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle, jos

 • toiminta muuttuu
 • toiminta keskeytyy
 • toiminta päättyy
 • toimija vaihtuu.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja toimii tilapäisesti Suomessa, ei toimijan tarvitse tehdä ilmoitusta Suomeen, jos se on ilmoittanut elintarviketoiminnasta jo kotimaassaan. Tilapäiseksi toiminnaksi katsotaan alle puolen vuoden toiminta vuodessa.

Maksullisuustieto

Ilmoituksen käsittelymaksu peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesti.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Asiointikanavat

ilppa

ilppa

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, asumisterveys, terveydensuojelu +358 403008273
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, tupakan vähittäismyynti +358 403008274
Ympäristötarkastaja, talousvesivalvonta, uimavesi, terveydensuojelu +358 403008275
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu +358 401937518