Ilmoitus alkutuotantopaikasta
Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannosta. Haapajärven ympäristöpalvelut vastaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle kuuluvista tehtävistä Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven alueilla.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikastasi ja siellä harjoittamastasi toiminnasta kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

  • nimesi, osoitteesi ja muut tarvittavat yhteystietosi
  • Y-tunnuksesi, tilatunnuksesi tai asiakastunnuksesi tai jos niitä ei ole, henkilötunnuksesi
  • alkutuotantopaikkasi osoite ja tarvittaessa nimi
  • tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Sinun tulee myös laatia kirjallinen omavalvontakuvaus alkutuotantopaikkasi toiminnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden turvallisuus ei saa vaarantua.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään, kun muutokset tulevat voimaan.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, asumisterveys, terveydensuojelu +358 403008273
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, tupakan vähittäismyynti +358 403008274
Ympäristötarkastaja, talousvesivalvonta, uimavesi, terveydensuojelu +358 403008275
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu +358 401937518