Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön
Mikäli tupakansavu toistuvasti kulkeutuu parvekkeilta tai asunnon huoneistopihalta ilmanottoaukkojen tai rakenteiden kautta toisiin asuntoihin tai toisille parvekkeille / huoneistopihoille, voi asuntoyhteisö hakea tupakkalain mukaista tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistopihoille. Myös yksittäiseen asuntoon voidaan hakea tupakointikielto, jos asunnosta leviää tupakansavua muihin asuntoihin tai asuntoyhteisön muihin tiloihin, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä.
Viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

Toimi näin

Taloyhtiön edustajana sinun tulee ennen tupakointikieltojen hakemista kuulla niiden tilojen haltijoita, joita kielto koskee. Tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta siinä tapauksessa, jos tupakoinnin haittaa ei saa taloyhtiössä muuten ratkaistua.

Kenelle ja millä ehdoinTupakointiin liittyvät haitta- ja häiriötilanteet on suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti keskustelemalla ja sopimalla tupakoinnin pelisäännöistä taloyhtiössä. Taloyhtiö voi esimerkiksi osoittaa sallitun tupakointipaikan yhtiön piha-alueella.

Maksullisuustieto

Hakemusten käsittelystä peritään maksu ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Taloyhtiö voi hakea tupakointikiellon määräämistä taloonsa. Se voi hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja -pihoille ja huoneistojen sisätiloihin.

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, asumisterveys, terveydensuojelu +358 403008273
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, tupakan vähittäismyynti +358 403008274
Ympäristötarkastaja, talousvesivalvonta, uimavesi, terveydensuojelu +358 403008275
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu +358 401937518