Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta
Yleisötilaisuudesta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, tulee tilaisuuden järjestäjän tehdä lisäksi ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoituksessa selvitetään, miten tapahtuman talousvesi-, jätevesi-, käymälä- ja jätehuoltojärjestelyt toteutetaan. Yleisötilaisuuksien hygieeniset olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Toimi näin

Tapahtuman järjestäjänä, tee ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta erillisellä lomakkeella. Liitä ilmoitukseen alustava luettelo tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista.

Tee ilmoitus yleisötilaisuudesta vähintään 14 vrk ennen tapahtuman alkua.


Ohjeita suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiin järjestelyihin ja jätehuoltoon on Valviran laatimassa ohjeessa: Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Maksullisuustieto

Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, asumisterveys, terveydensuojelu +358 403008273
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, tupakan vähittäismyynti +358 403008274
Ympäristötarkastaja, talousvesivalvonta, uimavesi, terveydensuojelu +358 403008275
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu +358 401937518