Asumisterveyteen liittyvä neuvonta ja terveyshaitan selvitys
Saat neuvontaa asumisterveyteen liittyvien haittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi ympäristöterveysvalvonnan ympäristötarkastajalta. Neuvontaa saat rivi-, kerros- ja omakotitaloihin omistus- tai vuokrasuhteesta riippumatta.

Jos terveyshaitan esiintyminen on mahdollinen eikä haitta tule poistetuksi ilman tarkastamista, asia laitetaan vireille kirjaamalla se ympäristöterveysvalvonnan tietojärjestelmään.


Ensisijaisesti haittojen selvittäminen ja poistaminen kuuluu asuntosi ja/tai kiinteistösi omistajalle. Asukkailla on velvollisuus tiedottaa havaitsemistaan vioista, vaurioista ja muista asumista haittaavista olosuhteista asunnon ja/tai kiinteistön omistajalle. Kerros- ja rivitaloissa käytännön asioista vastaa isännöitsijä.

Toimi näin

Ota yhteys ympäristötarkastajaan soittamalla tai sähköpostitse. Yhteydenoton jälkeen sinua haastatellaan ja tarvittaessa tehdään tarkastus.

Ennen tarkastuskäyntiä ympäristötarkastaja on yhteydessä asunnon omistajaan tai isännöitsijään, joille varataan mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vikojen tai vaurioiden poistamiseksi. Asunnon omistajalla ja isännöitsijällä on myös mahdollisuus osallistua asunnontarkastukseen.


Asunnontarkastuksessa sisäilman laatua ja rakenteiden kuntoa arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti sisäilman laatuun, ilmanvaihdon riittävyyteen sekä rakenteissa näkyviin vaurioihin.

Tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus toimitetaan asukkaalle, asunnon omistajalle ja isännöitsijälle sekä mahdolliselle haitan aiheuttajalle.


On huomattava, että terveyshaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden valinta jää haitasta vastuussa olevan tehtäväksi. Kuitenkin toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että terveyshaitta tulee poistetuksi.

Mikäli tarkastusta pyytää joku muu kuin asukas tai asunnon omistaja – eli tarkastus tehdään asukkaan tahdon vastaisesti – on tarkastusta pyydettävä kirjallisesti sähköisellä tilauspalvelulla. Asia tulee vireille vain, jos asunnosta on perusteltua syytä epäillä aiheutuvan asukkaalle tai naapureille vakavaa terveyshaittaa.


Asuntokauppoihin liittyvissä ongelmissa käänny kuluttajaneuvonnan puoleen.

Lisätietoja voit kysyä ympäristöterveysvalvonnasta ympäristötarkastajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ensimmäinen tarkastus ja sen yhteydessä tehtävät alustavat mittaukset ovat maksuttomia. Mahdollisista jatkoselvityksistä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haitasta vastuussa oleva taho.

Maksullisuustieto

Ensimmäinen tarkastus ja sen yhteydessä tehtävät alustavat mittaukset ovat maksuttomia. Mahdollisista jatkoselvityksistä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haitasta vastuussa oleva taho.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Toimipiste

Liikekeskus Nelosforum
Pomojentie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, asumisterveys, terveydensuojelu +358 403008273
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, tupakan vähittäismyynti +358 403008274
Ympäristötarkastaja, talousvesivalvonta, uimavesi, terveydensuojelu +358 403008275
Ympäristötarkastaja, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu +358 401937518