Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tehtävänä on:

·Edistää viranomaisten, vanhusten sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

·Seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeiden kehitystä ja palvelutarpeiden ja -tarjonnan vastaavuutta kaupungin alueella.

·Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

·Vaikuttaa ympäristön ja laitosten suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja muut yleisön käytössä olevat tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.

·Edistää vanhusten ja vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

·Edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

·Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri hallintokunnille sekä muille viranomaisille vanhuuteen ja vammaisuuteen liittyvissä asioissa.

·Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

·Hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat kaupungin eri hallintokuntien esittämät asiat.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2021 -

1. Sinikka Kyrö, puh. 040 5500436, puheenjohtaja, Mielenterveysyhdistys Kynkkä ry 

2. Sirpa Hietala, Ppky Selänne, puh. 044 4456 187, sirpa.hietala@selanne.net, sihteeri 

3. Veikko Palsamäki, Haapajärven Invalidit ry

4. Maritta Niska, Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry

5. Tuija Kumara, Haapajärven Erkat ry

6. Eeva-Liisa Leppälä, Selänteen Kuulonhuoltoyhdistys ry

7. Annikki Larm, Eläkeläiset ry 

8. Maija Rönkkö,Haapajärven Eläkeliitto

9. Maritta Savolainen,Keski-Pohjan Diabetesyhdistys

10.Seija Raudaskoski, Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry

11.Eija Pietilä, Haapajärven omaishoitajat ja läheiset ry

12.Leena Kivioja,Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Haapajärven osasto

13.Riitta Lintinen-Savikko,Haapajärven Sydänyhdistys 

14.Jarmo Eronen, Haapajärven sivistyspalvelut

15.Tiina Laajala, Haapajärven seurakunta

16.Kari Kestikievari, Haapajärven tekniset palvelut

17.Ulla Muhonen,Ppky Selänne

 

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita ja esityksiä sähköpostitse neuvoston sihteerille sirpa.hietala@selanne.net tai kirjeitse osoitteella Haapajärven kaupunki/Vanhus- ja vammaisneuvosto/Sihteeri Sirpa Hietala, PL 66, 85801 HAAPAJÄRVI.