Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tehtävänä on:

·Edistää viranomaisten, vanhusten sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

·Seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeiden kehitystä ja palvelutarpeiden ja -tarjonnan vastaavuutta kaupungin alueella.

·Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

·Vaikuttaa ympäristön ja laitosten suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja muut yleisön käytössä olevat tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.

·Edistää vanhusten ja vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

·Edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

·Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri hallintokunnille sekä muille viranomaisille vanhuuteen ja vammaisuuteen liittyvissä asioissa.

·Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

·Hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat kaupungin eri hallintokuntien esittämät asiat.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2017-2020

Mielenterveysyhdistys Kynkkä ry: Sinikka Kyrö, puh. 040 5500436

Haapajärven Invalidit ry: Juha Perttula, puh. 044 0586873

Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry: Maritta Niska, puh. 040 7099454

Haapajärven Erkat ry: Tuija Kumara, puh. 044 9978744

Selänteen Kuulonhuoltoyhdistys ry: Kirsi Lamminniemi, puh. 040 7066591

Eläkeläiset ry: Annikki Larm, puh. 041 4493731

Haapajärven Eläkeliitto: Esko Isoniemi, puh. 040 5584151

Haapajärven kaupungin sivistystoimi: Jarmo Eronen, puh. 044 4456202

Haapajärven seurakunta: Tiina Laajala, puh. 044 7698 235

Keski-Pohjan Diabetesyhdistys: Maritta Savolainen, puh. 044 3334854

Haapajärven kaupungin tekninen virasto: Kari Kestikievari, puh. 044 4456145

Haapajärven Reuma ja Tules ry: Seija Raudaskoski, puh. 040 5590847

Haapajärven omaishoitajat ja läheiset ry: Eija Pietilä, 044 2584 333

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Haapajärven osasto: Leena Kivioja, puh. 040 5133906

Haapajärven Sydänyhdistys: Pertti Lampela, puh. 040 5105589

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne: Ulla Muhonen, puh. 044 4456336 ja Sirpa Hietala, puh. 044 4456187

 

Puheenjohtajana toimii Sinikka Kyrö ja varapuheenjohtajana Juha Perttula. Sihteerinä toimii Sirpa Hietala.

 

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita ja esityksiä sähköpostitse neuvoston sihteerille sirpa.hietala@selanne.net tai kirjeitse osoitteella Haapajärven kaupunki/Vanhus- ja vammaisneuvosto/Sihteeri Sirpa Hietala, PL 66, 85801 HAAPAJÄRVI.