Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tehtävänä on:

·Edistää viranomaisten, vanhusten sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

·Seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeiden kehitystä ja palvelutarpeiden ja -tarjonnan vastaavuutta kaupungin alueella.

·Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

·Vaikuttaa ympäristön ja laitosten suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja muut yleisön käytössä olevat tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.

·Edistää vanhusten ja vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

·Edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

·Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri hallintokunnille sekä muille viranomaisille vanhuuteen ja vammaisuuteen liittyvissä asioissa.

·Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

·Hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat kaupungin eri hallintokuntien esittämät asiat.

HAAPAJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2022 – 2025

1.    Väinö Wassholm, puheenjohtaja, Eläkeläiset ry, puheenjohtaja
2.    Sirpa Hietala, Ppky Selänne, sihteeri 31.12.2022 saakka, puh. 044 4456187 sirpa.hietala@selanne.net
3.    Sinikka Kyrö, varapuheenjohtaja, Näkövammaiset
4.    Raimo Junnikkala, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys/Haapajärven osasto
5.    Riitta Lintinen-Savikko, Haapajärven Sydänyhdistys
6.    Paavo Lähetkangas, Haapajärven Invalidit ry
7.    Maritta Niska, Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
8.    Kyösti Nylund, Selänteen Kuulonhuoltoyhdistys ry
9.    Eija Pietilä, Haapajärven omaishoitajat ja läheiset ry
10.    Seija Raudaskoski, Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry
11.    Maija Rönkkö, Haapajärven Eläkeliitto
12.    Maritta Savolainen, Keski-Pohjan Diabetesyhdistys
13.    Erkki Leppälä, Haapajärven seurakunta
14.    Anita Rivander, Haapajärven sivistyspalvelut
15.    Kari Kestikievari, Haapajärven tekniset palvelut
16.    Virpi Jaatinen, Ppky Selänne, 31.12.2022 saakka

 

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita ja esityksiä sähköpostitse neuvoston sihteerille sirpa.hietala@selanne.net tai kirjeitse osoitteella Haapajärven kaupunki/Vanhus- ja vammaisneuvosto/Sihteeri Sirpa Hietala, PL 66, 85801 HAAPAJÄRVI.