Tarkastuslautakunta

 

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

-  valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

-  arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

-  arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

-  huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

-  valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

-  valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät. 

 

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Eero Autio
Puheenjohtaja
Puh. 040 538 6357
eero.autio@haapajarvi.fi

Mauri Tenkula
Varapuheenjohtaja
Puh. 050 558 5857
mauri.tenkula@haapajarvi.fi

Kaarina Torkkola
Puh. 040 836 7320
kaarina.torkkola@haapajarvi.fi

Lyyli Nivala
Puh. 050 3027 802
lyyli.nivala@haapajarvi.fi

Hanna Riihijärvi
Puh. 050 558 1822
hanna.riihijarvi@haapajarvi.fi

Tuomo Ilvesvuori
Puh. 0400 686 549
tuomo.ilvesvuori@haapajarvi.fi


Tarkastuslautakunnan sihteeri
Toimistosihteeri Seija Ainassaari
Puh. 044 4456 116
seija.ainassaari@haapajarvi.fi