Kiinteistöveroselvitys

Projektin tarkoitus on saattaa verotuksen piiriin se kaupungin alueella oleva rakennuskanta, mikä kiinteistöverolain mukaan on verotettavaa ja se rakennus kanta, jonka rakennustarkoitus tai kerrosneliömäärä on muuttunut remontoinnin seurauksena. Samalla ajantasaistetaan kaupungin rakennusrekisteri.

 

Ajankohtaista

Kiinteistöveroselvitys on edennyt rakennustietokyselyvaiheeseen, jossa projektityöntekijä postittaa kyselylomakkeet ohjeineen, karttaliitteineen ja palautuskuorineen kiinteistön omistajille. Palautuneita rakennustietoja verrataan Haapajärven kaupungin rakennusrekisteritietoihin, verohallinnon tietoihin sekä maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoon eli ilmakuvaan. Tietojen oikeellisuus tarkastetaan kesällä suoritettavalla kiinteistökäynnillä.

Seuraavaksi

Kun postitukset on saatu valmiiksi ryhdytään vertailemaan rakennustietoja eri rekisterien välillä. Poikkeavista tiedoista rekistereissä tehdään merkintöjä muistioon ja niistä keskustellaan tarvittaessa kiinteistön omistajan kanssa kiinteistökäynnillä.

 

Yhteystiedot

Projektityöntekijä Isto Vainio, puh. 044 4456 461, sähköposti isto.vainio@haapajarvi.fi