Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto on haapajärvisten nuorten ääni kunnallisessa päätöksenteossa.
Nuorisovaltuusto on 15-jäseninen ilman yhtään varajäsentä. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Nuorisotyöntekijä ohjaa valtuuston toimintaa, ja hän toimii kokousten esittelijänä.
Yläkoulu saa 6 jäsentä (2 / ikäluokka) valtuustoon, lukio 5 jäsentä ja muut, kuten Haapajärven ammattiopisto ja Haapajärven Liiketalouden yksikkö (Amk.) sekä esim. Nivalassa opiskelevat yhteensä 4 jäsentä.

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli sinulla olisi hyviä ehdotuksia tai ideoita, miten kunnan nuorisotoimintaa voisi parantaa, ota yhteyttä nuoriso-ohjaajaan.

Toimipiste

Kauppakatu 19
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
+358 444456404