Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset
Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)
Haapajärven kaupungin kulttuuripalvelut myöntää vuosittain avustuksia haapajärvisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustukset ovat:
1. Yleisavustus
2. Kohdeavustus
3. Kulttuuripalkinto

Toimi näin

Haapajärven kaupungin kulttuuripalvelut julistaa avustukset haettavaksi julkisella ilmoituksella yhdessä nuoriso- ja liikuntapalveluiden avustusten kanssa. Hakuaika on 1.3. – 31.3. Avustusta myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan.

Avustusta haetaan sähköisellä hakukaavakkeella Kunta.fi -palvelussa. Tarkemmat ohjeet kulttuuriavustusten hakemiseen löytyvät hakijan oppaasta.


Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Kulttuuriavustuksen hakijan kotipaikan tulee olla Haapajärvi. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua paikalliseen kulttuuritoiminnan ja taiteen harjoittamiseen ja harrastamiseen, kulttuuripalvelujen tarjontaan, saatavuuteen, saavutettavuuteen ja käyttöön, kulttuurikasvatukseen, kotiseututyöhön tai paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseen ja edistämiseen.


Yleissavustus myönnetään rekisteröidylle yhdistykselle vuosittain toistuville tapahtumille tai toimintaan, joka on kaupungin kulttuurielämälle merkittävää.

Kohdeavustus myönnetään haapajärvisille yhdistyksille, yksityisille taiteen harjoittajille ja harrastajille sekä ryhmille, jotka edistävät ja harjoittavat kulttuuritoimintaa Haapajärvellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot
+358 444456201