Aineisto- ja tietopalvelu
Saat Haapajärven kaupungin kirjaamosta tietopalvelua keskusarkiston asiakirjoista sekä vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.

Toimi näin


Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Maksullisuustieto

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.