Yksityistieavustukset
PERUSKORJAUS

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien peruskorjaukseen. Haapajärvellä avustusta myönnetään ELY-keskuksen hyväksymään hankkeeseen. Avustuksen määrä on 10 % ELY-keskuksen hyväksymistä kustannuksista.

TALVIAURAUS

Haapajärvellä kaupunki vastaa yksityisteiden talviaurauksesta ja laskuttaa vuosittain kiinteistön omistajilta 50 €:n suuruisen omavastuun. Aurauksen piiriin liittyminen on vapaaehtoista.

Kenelle ja millä ehdoin

PERUSKORJAUS

Yksityisteiden peruskorjausavustusta myönnetään ELY-keskuksen hyväksymälle peruskorjaushankkeelle.

TALVIAURAUS

Yksityisteiden talviaurauksen piiriin pääsee ilmoittamalla siitä työnjohtajalle ja maksamalla vuosittaisen 50 €:n suuruisen omavastuun. Edellytyksenä on, että kaikki tien osakkaat hyväksyvät auraukseen liittymisen.

Maksullisuustieto

Yksityisteiden talviaurauksesta perittävä vuosittainen omavastuu on 50 €.

Toimipiste

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI

ToimipisteHaapajärven kaupungin varikko sijaitsee Palomäen kaupunginosassa, Rajakadulla.

Rajakatu 24
85800 HAAPAJÄRVI