Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset
Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kuntien tehtävänä on tukea paikallisia liikuntaseuroja.
Avustusta myönnettävän rekisteröidyn urheiluseuran kotipaikka tulee olla Haapajärvi. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua liikunnan harrastamiseen suoraan tai välillisesti.
Avustettavan toiminnan tulee kohdistua liikunnan harrastamiseen suoraan tai välillisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Urheiluseuran kotipaikka tulee olla Haapajärvi. Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon avustuksen tarve, toiminnan laatu, laajuus ja tarkoitus sekä hakijan muualta mahdollisesti saama tuki.