Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää, jossa lapsen tarvitsema kasvun tuki suunnitellaan yksilöllisesti.
Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhemman ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen erityisen tuen tarve. Tukitoimet lapsen kasvun ja kehityksen etenemisen vahvistamiseksi aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Tarvittaessa arvioinnin ja tuen suunnittelun tueksi hankitaan asiantuntijan lausunto.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 10.8.2020 alkaen Varpu Kaisto p. 044 445 6173
 

ToimipisteKaupungintalolla olevien yksiköiden palvelupiste.

Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI