Lomitus

Maatalousyrittäjien lomituspalveluista vastaa Reisjärven kunta.

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelu mahdollistaa maatalousyrittäjän vuosiloman.

Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä, joka yrittäjän sijaisena tilapäisesti huolehtii maatalousyrityksen välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä.

Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat lomittajalle turvalliset sekä ennen lomituksen alkamista että lomituksen aikana.


Lomatoimenjohtaja
Urpo Åvist
Puh. 040 3008 225
urpo.avist@reisjarvi.fi


Johtava lomittaja
Leila Nybacka
Puh. 040 3008 227 tai
040 3008 229
leila.nybacka@reisjarvi.fi

Palveluvalikko