Tiedote Haapajärven kaupungin kiinteistöveroselvityksestä

Haapajärven kaupunki on käynnistänyt kiinteistöveroselvityksen, jonka tarkoituksena on täydentää kaupungin rakennusrekisteri puuttuvien rakennusten ja rakennelmien osalta sekä saattaa rakennustiedot Verohallinnolle verotuksen piiriin.

Konsulttiyritys CGI:n suorittaman vertailuaineiston perusteella sekä Haapajärven kaupungin rakennusrekisteristä, että verottajalta puuttuu lukuisia rakennuksia. Jokaiselle kiinteistön omistajalle lähetetään rakennustietolomake, johon hänen on tarkoitus täyttää jokaisen omalla kiinteistöllään olevan rakennuksen tiedot. Kirje sisältää myös lomakkeen täyttöohjeen sekä maksetun palautuskuoren takaisin kaupungille. Palautetut tiedot tarkastetaan ja lisätään rakennusrekisteriin, mikäli on tarve. Lomakkeen tietojen ollessa ristiriidassa rakennusrekisterin tai verohallinnon tietojen kanssa suoritetaan kesäaikana kiinteistökäynti, jossa rakennustietojen epäselvyys tarkastetaan. Näin saadaan ajantasainen rakennusrekisteri ja kaikkia kaupungin kiinteistöverovelvollisia tasapuolisesti kohteleva verotuskäytäntö.

Projekti on tarkoitus suorittaa valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Kiinteistöveroselvityksen sivulle pääset tästä.

Haapajärven kaupunki
Tekniset palvelut
Lisätietoja:
Projektihenkilö Isto Vainio 044 4456 461

Tiedottaa