Ppky Selänteen tiedote kuntalaisille palvelurakenneuudistuksesta

Alueen kuntien taloustilanne on haastava. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat tärkeä osa sekä kuntien että kuntalaisten elämää. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja ja riittäviä palveluja toiminta-alueellaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kotisivuille ajankohtaisiin asioihin on lisätty FCG:n konsultin tekemä ehdotus palvelurakenteen uudistamiseksi. Kuntalain (410/2015) 29 §:n ja hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaisesti varaamme kuntalaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelurakenteen uudistamisesta.

Toivomme rakentavaa palautetta palvelurakenteen uudistamiseen liittyen osoitteeseen: palaute@selanne.net tai postitse Ppky Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi

Annathan palautteesi 1.10.2020 mennessä.

Liite tiedostona FCG:n selvitys kuntayhtymän palvelurakennemuutoksesta

Tiedottaa