Tiiton kyläkoulu 1-6 luokkalaisille sijaitsee 3,5 km säteellä Haapajärven keskustasta. Koulun tavoitteena on luoda pohja yleissivistykselle ja antaa oppilaalle valmiudet kasvaa yhteiskuntakelpoiseksi, tasapainoiseksi ja yhteistyökykyiseksi kansalaiseksi. Koulu pyrkii tarjoamaan oppilaalle parhaat mahdolliset jatko-opiskeluvalmiudet. Kasvatustehtäväänsä koulu voi onnistuneesti toteuttaa tekemällä yhteistyötä kotien kanssa. Koulun työskentelyssä painotetaan positiivista oma-aloitteisuutta ja tehdyn työn laatua. Yhteiset projektit edistävät oppilaan kykyä toimia aktiivisena ryhmän jäsenenä ja luovat positiivista yhteishenkeä.
Tiitonrannantie 201, HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot

+358 444456227

Verkkosivustot

Osoitteet

Tiitonrannantie 201
85800 HAAPAJÄRVI