Oksavan koulu 1.-6. luokkalaisille sijaitsee Oksavalla Haapajärven keskustasta 8 km Nivalan suuntaan. Koulun tavoitteena on luoda pohja yleissivistykselle ja antaa oppilaalle valmiudet kasvaa yhteiskuntakelpoiseksi, tasapainoiseksi ja yhteistyökykyiseksi kansalaiseksi. Koulun perusarvona on ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja osaaminen muuttuvassa, kansainvälistyvässä ja teknistyvässä maailmassa kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Oksavan koululla kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaiden välisiin suhteisiin. Tällä toiminnalla vaikutetaan uusien kaverisuhteiden muodostumiseen ja siihen, että kaikki oppilaat kokevat itsensä hyväksytyksi ja arvokkaaksi sekä Oksavan koulun omaksi lähikoulukseen asuinpaikasta riippumatta.
Aholantie 19, OKSAVA

Puhelinnumerot

+358 444456224

Osoitteet

Aholantie 19
85820 OKSAVA