Pohjois-Pohjanmaan vuoden järjestöteko 2020

Ehdota vuoden järjestötekoa!

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan vuoden järjestöteoksi 2020. Hakuaika on 1.9.–25.9.2020.

Vuonna 2020 järjestöteon teema on ikäihmiset. Järjestöteon ei tarvitse olla yksittäinen teko vaan se voidaan ymmärtää ja tulkita laajemmin. Palkintoperusteissa korostetaan rajojen ylittämistä ja vaikuttavuutta sekä vapaaehtoistyön osuutta.

Hakijan tulee olla rekisteröity paikallinen yhdistys.Vuoden järjestöteon voittanut yhdistys saa 1 000 euroa toimintansa tukemiseen.

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit käynnistyvät Haapajärvellä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2020-2021. Päivitysinventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa.

Taloustyöryhmän tiedote nro 1/12.6.2020

Kaupunginhallitus on 19.5.2020 päättänyt Talousohjelman 2019-2025 päivittämisestä taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja nimennyt työryhmän. Työryhmään kuuluvat: kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupungin johtoryhmä ja kolme pääsopijajärjestöjen nimeämää edustajaa. Työryhmän puheenjohtajan toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Myllylä ja työryhmän sihteerinä Raija Malviniemi.


Työryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 12.6.2020.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Kesäkuun ohjelmaa

Liitteessä on eri tahojen kesäkuulla järjestämää toimintaa.

Kannattaa seurata eri tahojen nettisivustoja, tarkemmat tiedot löytyvät sieltä.

Toimintoihin voi osallistua vain terveenä.

Uimahalli avataan 1.6.2020

Haapajärven uimahalli avataan 1.6.2020 erityisjärjestelyin.
Uimahalli on avoinna ma-pe 14-21.
Kävijöiden määrää ja turvaetäisyyksien noudattamista seurataan tehostetusti, ja uimahallin asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa, jotta viranomaisten suosittelemia turvavälejä pystytään noudattamaan.
Virtuaalivesijumppa ei ole kesäkuussa käytössä turvavälien takaamisen vuoksi.

Tärkeää:
Tule uimaan vain terveenä!

Uimakoulut 2013-2014 syntyneille

Haapajärven Kiilojen uintijaosto järjestää uimakoulun Haapajärven uimahallissa

Uimakoulu kestää neljä päivää, maanantaista torstaihin.
Koulussa totutellaan veteen ja opetellaan uinnin alkeita
lastenaltaassa. Ohjaajia on kaksi ja opetus tapahtuu pienissä
ryhmissä, 8 lasta/ryhmä.

Allasaika on 45 minuuttia päivää
kohden.

Neljän päivän uimakoulu maksaa 30€ ja
ulkopaikkakuntalaisille 40€.

Rajoitustoimien vaiheittainen purkaminen (hallituksen linjaukset 4.5.)

Hallitus linjasi eilen pitämässään tiedotustilaisuudessa koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Rajoitusten purkaminen 4.5. valtioneuvoston tiedote.

Vaikka rajoituksia väljennetään, koronaepidemia ei ole ohi. Aktiivinen käsien pesu, turvavälien pitäminen ja suurempien väkijoukkojen välttäminen on edelleen erittäin tärkeää. Etätyötä suositellaan toistaiseksi ja yli 70-vuotiaiden tulee välttää fyysisiä kontakteja.