Vähähiilisen rakentamisen mahdollisuudet kunnissa –seminaari Haapajärvellä 19.3.2019

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennuskanta kasvaa koko ajan. Siksi rakentaminen on keskeisessä roolissa, kun Suomi pyrkii saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa.

Ilmastonäkökohdat on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaarien ajalta: rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin, käyttöön ja korjauksiin sekä purkamiseen ja kierrätykseen saakka.

Kunnilla on paljon mahdollisuuksia toimia edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä vähähiilisessä rakentamisessa.

Tule kuulemaan kestävän rakentamisen uusimmista suunnista Vähähiilisen rakentamisen mahdollisuudet kunnissa -seminaariin Haapajärven kaupungintalolle 19.3. klo 12.30-15.00. Seminaari on tarkoitettu kuntien viranhaltijoille ja päättäjille.

Tilaisuudessa kuullaan kokemuksia ja asiantuntijoiden vinkkejä, miten kunnat voivat ottaa rakennushankkeissaan ilmasto- ja ympäristöasiat paremmin huomioon.
 
Seminaarin kutsu ja ohjelma ovat liitteenä.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa Teemu Ulvi, puh. 040-5717858.

 

hinku.jpg