Taloustyöryhmän tiedote nro 1/12.6.2020

Kaupunginhallitus on 19.5.2020 päättänyt Talousohjelman 2019-2025 päivittämisestä taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja nimennyt työryhmän. Työryhmään kuuluvat: kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupungin johtoryhmä ja kolme pääsopijajärjestöjen nimeämää edustajaa. Työryhmän puheenjohtajan toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Myllylä ja työryhmän sihteerinä Raija Malviniemi.


Työryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 12.6.2020.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

1. FCG:n tarjous sopeutusohjelman laatimista koskevasta konsultoinnista. Työryhmä kävi keskustelua tarjouksesta.
Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessa 11.8.2020

2. Vs. kaupunginjohtaja Unto Vesamäki esitteli päivitettyä talousohjelmaa, mitenkä nykyinen Talousohjelma 2019-2025 on toteutunut ja mitä on toteutumassa tämänhetkisin tiedoin.

3. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.8.2020 klo 14.30.


Taloustyöryhmän puheenjohtaja             Teija Myllylä
 

Tiedottaa