Taidetta hoitolaitoksiin - maakuntarahaston apurahat taiteilijoille

TAIDETTA HOITOLAITOKSIIN

Suomen kulttuurirahasto rahoittaa taidehankkeitta hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.
Hakuaika on 10.1.-10.2.2020.
 
Tätä erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt.
 

Lisätietoja: https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot/taidetta-hoitolaitoksiin-maakuntarahastot

Kulttuurirahasto