Navi-Go! -hanke

Navi-Go! -hanke

Navi-Go! -hankkeen tavoitteena on luoda palvelukonsepti, jossa monialaiset lähipalvelut ovat tarjolla kaikille työikäisille henkilöille. Tavoitteena on perustaa Nivalaan ja Haapajärvelle pysyvästi viitenä päivänä viikossa avoinna oleva palvelupiste, jossa tarjotaan tukea eri elämäntilanteissa ja siirtymävaiheissa syntyneisiin ongelmiin nopeasti ja oikea-aikaisesti toimijaverkoston yhteistyönä. Hankkeen palveluilla tuetaan kohderyhmän sosiaalista vahvistumista ja työmarkkinaosallisuutta sekä vähennetään työikäisten syrjäytymistä. Hankkeella pyritään vastaamaan myös yritysten työvoimatarpeisiin ja helpottamaan työnantajien ja työttömien kohtaanto-ongelmaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset työikäiset henkilöt Nivalassa ja Haapajärvellä. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat työnantajat, oppilaitokset sekä laaja palveluverkosto, joita osallistetaan mukaan yhteiseen toimintaan ja kehittämään niin kohderyhmän kuin yhteistyökumppaneidenkin tarpeita entistä paremmin palvelevaa toimintamallia.

Nivalaan ja Haapajärvelle perustetaan matalan kynnyksen kohtaamispaikat, joissa pystytään vastaamaan työikäisten elämäntilanteiden erilaisiin haasteisiin. Asiakkaille on tarjolla päivittäin avointa yksilövalmennusta ja säännöllisesti viikoittain yhteistyöverkoston palveluja. Asiakkaille järjestetään tarvittaessa korttikoulutuksia ja työ- ja toimintakyvyn arviointia ostopalveluna.

Hankkeen tuloksena asiakkaiden elämäntilanteet ovat selkiytyneet ja heitä on saatu aktivoitua työelämään ja opintojen pariin. Osatyökykyisille on löytynyt reittejä työelämään ja aiemmin palvelujen ulkopuolella olevia on saatu palvelujen piiriin. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ovat auttaneet asiakkaita löytämään oikean ratkaisun elämäntilanteessaan. Yhteistyöverkosto ja asiakkaille tarjottavat palvelut ovat laajentuneet hankepaikkakunnilla. Vertaistuki ja syventynyt yhteistyö verkoston sisällä on parantanut palvelun laatua ja nopeuttanut asiakasprosesseja. Hankkeen päätyttyä Nivalassa ja Haapajärvellä toimivat pysyvät palvelu- ja ohjauspisteet, joissa on tarjolla monipuolisia työikäisten työelämäosallisuutta tukevia palveluja. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020-31.12.2022 ja hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanketta hallinnoi Nivalan Työpajasäätiö ja osatoteuttajina hankkeessa ovat myös Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry ja Haapajärven kaupunki.

Ota yhteyttä!

Niina Oravakangas  

Projektityöntekijä Haapajärvi

 

puh. 040-6146386  niina.oravakangas@nivala.fi

arja.raisanen@nivala.fi