Muutoksia varhaiskasvatuksen käytössä oleviin sähköisiin asiointipalveluihin 1.11.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen hallinnon taustajärjestelmä vaihtuu 1.11. 2023 alkaen.
 
Huoltajien käytössä olevaan Päikky-järjestelmään, jolla huoltajat varaavat lasten hoitoaikoja ja viestivät hoitopaikan kanssa, ei tule muutoksia.
 
Muutoksia tulee sähköiseen asiointiin seuraavissa asioissa:
Varhaiskasvatuspaikan sähköinen hakemus hieman muuttuu, mutta linkki löytyy edelleen www.haapajarvi.fi varhaiskasvatuksen sivulta.
 
Käyttöön otetaan sähköisiä kaavakkeita:
      * hoitopaikan vastaanottamiseen
      * tulotietojen ilmoittamiseen
      * palveluntarpeen muuttamiseen
      * hoitopaikan irtisanomiseen

 
Huoltajat voivat vastaanottaa päätökset sähköisessä muodossa sekä varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä että asiakasmaksuista. 
Tämä vaatii huoltajien suostumusta sähköisten viranomaisviestien vastaanottamiseen Suomi.fi palvelussa.

 
 
Meillä on myös käytössä nyt jo mahdollisuus tilata asiakasmaksu kätevästi e-laskuna oman pankkinne kautta!