Haapajärven Korteperän tuulivoimahankkeen YVA-yleisötilaisuus tiistaina 29.8.

Korteperän tuulivoimahanke, Haapajärvi

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Haapajärven kaupungissa sijaitseville Korteperän alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 18 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Korteperän hankealueen pinta-ala on noin 1 700 hehtaaria.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):

Arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta eikä hankealueelle tule uutta toimintaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista.   

VE1: Korteperän alueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho on enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä.

VE2: Korteperän alueelle rakennetaan enintään 14 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho on enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 16.8.2023–14.9.2023 välisen ajan Haapajärven, Pyhäjärven ja Kärsämäen kunnan internetsivujen virallisissa ilmoituksissa.

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa edellä mainittujen kaupunkien ja kunnan asiointipisteissä ja kirjastoissa niiden aukioloaikojen puitteissa:

  • Haapajärven kaupunki, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi
  • Haapajärven kirjasto, Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi
  • Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäjärvi
  • Pyhäjärven kirjasto, Laitisentie 6, 86800 Pyhäjärvi
  • Kärsämäen kunnantoimisto, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
  • Kärsämäen kirjasto, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa tiistaina 29.08.2023 klo 17.00–19.00. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuus järjestetään Haapajärven kaupungintalolla (Kirkkokatu 2). Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams-kokous). Voit osallistua tämän linkin kautta: Osallistu tilaisuuteen napsauttamalla tästälinkki vie toiselle sivustolle.

Tervetuloa!

 

Kannanottojen esittäminen

Kaikilla osallisilla on mahdollista esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 14.9.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/2995/2022. Sähköpostitse toimitettujen lausuntojen ja mielipiteiden tekstien toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Voit lukea hankkeesta lisää painamalla tästä.

Tuulimylly.