HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIEDOTE LIITTYEN K. J. STÅHLBERGIN KOULUN JA YLÄASTEEN TILANTEESEEN

Julkisuudessa liikkuneiden epävirallisten ja osittain virheellisten tietojen vuoksi kyseisten koulujen tilanteesta kaupunki tiedottaa seuraavaa. 

Terveydensuojeluviranomaisen tekemän suunnitelman mukaisen K. J. Ståhlbergin koulun 27.2.2019 tarkastuksen yhteydessä oli viitteitä kellarikerroksen alapohjan kohonneesta rakennekosteudesta.

Kesäkuussa koululaisten kesäloman alkaessa aloitettiin korjaavat toimenpiteet. Joulukuussa todettiin viitteitä laajemmasta kosteudesta, jonka johdosta päätettiin välittömästi käynnistää koko koulua koskeva kuntotutkimus. Kuntotutkimus valmistuu huhtikuun aikana, jonka jälkeen pidetään tiedotustilaisuus. Kuntotutkimus on asumisterveysasetuksen mukainen.

Yläasteelle tehtyjen ensimmäisten tutkimustulosten perusteella tehtiin rakennuksen ulkopuolisten kuivatusosien, kuten salaojien ja sadevesiviemäreiden uusiminen. Alimman kerroksen tilat otettiin pois opetuskäytöstä ja niiden korjaustoimenpiteet jatkuvat edelleen suunnitelmien mukaisesti. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut 5.12.2018. Sen ohjeistamana aloitettiin ruokalan ja keskikerroksen luokkien korjaaminen keväällä 2019.

Molemmissa kouluissa toimii kaupunginhallituksen 1.3.2016 § 45 sisäilmaohjeen mukaisesti moniammatilliset sisäilmatyöryhmät. Lisäksi Haapajärven yläasteella on hanketyöryhmä. Terveydensuojeluviranomainen on todennut, että molemmissa kouluissa koulutoimintaa voidaan nykytiedon pohjalta jatkaa. 

Oppilaiden ja henkilökunnan yhteydenotot kouluterveyden- ja työterveyshuoltoon eivät ole lisääntyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kouluterveyden- ja työterveyshuollon mukaan kummassakaan koulussa ei ole ollut lisääntynyttä oirehdintaa ja sairastavuutta aikaisempiin vuosiin verrattuna. Oppilaille ja henkilökunnalle on tarvittaessa tehty jatkotutkimuksia ja –toimenpiteitä. 

Haapajärven kaupunki tiedottaa jatkossa asioista kaupungin kotisivuilla.

Koulu