Haapajärven kaupungin linjaukset koronarajoituksiin, päivitetty 10.3.2021

Koronatiedotus 10.3.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen covid-19 koordinaatioryhmä kokoontui 2.3.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on jossain määrin kasvanut, mutta tartuntojen jäljitys toimii hyvin ja tartuntalähteet pystytään edelleen pääasiassa selvittämään. Alueellinen koordinaatioryhmä on antanut uudet suositukset, jotka ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 31.3.2021 asti.

Haapajärven kaupungin valmiuden johtoryhmä on tehnyt seuraavat linjaukset alueellisten suositusten pohjalta, nämä ohjeet ovat voimassa 8.3. - 31.3.2021 saakka. 

Haapajärven kaupungin julkiset tilat:
Kaupungintalo on suljettuna.  Kaupungintalon työntekijöistä osa työskentelee etätyössä. Yhteydenotto ja asioiden hoitaminen onnistuu sujuvasti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Koulujen liikuntasalit
Jatketaan alle 18-vuotiaiden ohjattua kerho- ja ryhmäharrastustoimintaa hygieniaohjeistukset huomioon ottaen. Toiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Harrasteryhmät vastaavat siitä, että vuorojen vaihtuessa ryhmät eivät kohtaa, noudatetaan annettuja ohjeita.

Monitoimitalo
Jatketaan tilojen käyttöä paikallisille lajiliittojen alaisille seuroille alle 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille säännöllisiä harjoituksia varten, hygieniaohjeistukset huomioon ottaen. Toiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Harrasteryhmät vastaavat siitä, että vuorojen vaihtuessa ryhmät eivät kohtaa, noudatetaan annettuja ohjeita. Tilan käytöstä on annettu erilliset ohjeet seuroille / valmentajille.


Nuorisotila avataan rajoitetusti ajanvarauksella.

Uimahallin liikuntasali on suljettuna ulkopuolisilta.
Uimahalli  
Uimahallin asiakasmäärää rajoitetaan puolella poistamalla pukuhuoneiden pukukaapeista puolet käytöstä. Uimahallin muissa tiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskien käyttöä, turvavälejä sekä desinfiointi aineiden käyttöä.


Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan. Lehtisali on suljettuna 31.3.2021 saakka.
Kirjastoauto liikennöi normaalisti.


Jokilatvan opisto tiedottaa omilla kanavillaan palvelurajoituksista
www.jokilatvanopisto.fi(ulkoinen linkki)

Opetuksen järjestäminen
Alakoulut, yläkoulu ja lukio jatkavat lähiopetuksessa.

Huoltajia tiedotetaan Wilman kautta.
Yli 12 -vuotiailla on vahva maskisuositus henkilökunnalla ja oppilailla / opiskelijoilla.

Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta säilyy ennallaan toistaiseksi

Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu voimassa olevien hygienia- ja rajoitussuositusten mukaisesti. Rajoituksista ja suosituksista tiedotetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia.

Yleisötilaisuudet

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön.

Etätyösuositus
Haapajärven kaupungilla työskentelemme etätyössä työtehtävien niin salliessa.

Etäkokouskäytännöt
Haapajärven kaupungin kokoukset toteutamme etäkokouksina ja suosittelemme samaa myös muille organisaatioille niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Suosittelemme ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä
Haapajärven kaupunki suosittelee, että 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pysyy edelleen keskeytettynä.
Edustus-, kilpa- ja huippu-urheilijoille voidaan myöntää harjoittelumahdollisuudet erillisin järjestelyin.

Yksityistilaisuudet
Osallistujamääräksi suositellaan rajattavaksi 6 henkilöön.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedottaa tehostetuista suojaustoimenpiteistä riskiryhmien osalta.

Maskin käyttö
Haapajärven kaupunki suosittelee vahvasti maskien käyttöä alueellisen koordinaatiotyöryhmän suosituksiin pohjautuen.

Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan nyt valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.


Haapajärven kaupungin valmiuden johtoryhmä