Haapajärven kaupungille myönnettiin valtionavustus ikääntyneiden asumisen kehittämistä varten

Tietoa kerätään kehittämisen pohjaksi

Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hankkeessa selvitetään kaupungin vuokrataloyhtiön kiinteistökannan mahdollisuudet mukautua tähän tarpeeseen mm. esteettömyysmuutoksien ja hissien yms. muutosten avulla ja/tai uudisrakentamisen keinoin sekä myös kartoitetaan muiden toimijoiden tilannetta vastata tähän haasteeseen. Omistusasunnoissa asuvien ikäihmisten tietoisuutta ARA:n korjausavustuksista lisätään tiedottamalla.

Hankkeessa selvitetään kunnan ikäihmisten määrä ja sen kehittyminen tulevaisuudessa sekä se missä ikäihmiset asuvat ja mikä on välivaiheasuntojen optimaalinen määrän tarve. Tiedon kerääminen koko kaupungin alueelta eri toimijoilta on erittäin tärkeässä asemassa hankkeen toteutumisen onnistumiseksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda ikäystävällinen alue Vitikanpuiston ympärille ja näin lisätä kaikenikäisten asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä Haapajärvellä sekä kehittää jo olemassa olevaa ikäihmisten toimintaa. Ikäystävällisiä muutoksia tehdään Vitikanpuistossa, kiinteistöjen pihoilla, kulkureiteillä ja toiminnan kehittämisessä.

Osallistu kehittämiseen – kaipaamme arjen asiantuntijoiden kokemuksia asumisesta Haapajärvellä

Hankkeen etenemistä seurataan www.teeoikein.com sivulla, jossa myös kaupunkilaisia houkutellaan osallistumaan erilaisiin yhteisen kehittämisen mahdollisuuksiin hankkeen eri vaiheissa.

Jos koet, että sinulla olisi paljon sanottavaa asumisesta ja elämisestä Haapajärvellä, tule ihmeessä sivuille kirjoittajaksi! Julkaisemme www.teeoikein.com sivuilla erilaisia asumiseen liittyviä kirjoituksia. Ei haittaa, vaikka sinulla ei olisi sähköpostia, jutun voit kirjoittaa vaikka ruutupaperille ja lähettää sen osoitteeseen

Sanna Uotila / ikääntyneiden asumisen kehittäminen Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi.

Hankkeen projektipäällikkö digitalisoi tekstisi julkaisumuotoon. Lisää mukaan puhelinnumerosi mahdollista yhteydenottoa varten. Hanke valitsee lopulliset nettisivuilla julkaistavat tekstit. Julkaistuihin teksteihin liitetään kirjoittajan nimi, mikäli niin toivotaan.

Hanke on osa isompaa kokonaisuutta

Hanke on osa Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa 2020- 2022. Haapajärvi sai hankekokonaisuuden kolmanneksi suurimman avustuksen. Hankkeen projektipäällikkö on palvelumuotoilija Sanna Uotila, jonka yhteystiedot löytyvät www.teeoikein.com -sivuilta. Hanke kestää lokakuun 2021 loppuun.

Lämpimästi tervetuloa mukaan kehittämään tulevaisuuden ikäystävällistä asumista ja elämää Haapajärvellä!

Vitikanpuisto