Esiopetuksen tiedotustilaisuus ti 27.2.2024 klo 18.30

Esiopetuksen tiedotustilaisuus ja ilmoittautuminen syksyllä 2024 alkavaan esiopetukseen järjestetään kaupungintalon valtuustosalissa (3. kerros) tiistaina 27.2.2024 klo 18.30

Tiedotustilaisuudessa jaamme ilmoittautumislomakkeen ja muut materiaalit vuonna 2018 syntyvien lasten huoltajille. Tilaisuudessa on läsnä myös varhaiskasvatuksen edustaja vastaamassa lapsen päivähoitoa koskeviin kysymyksiin. Mikäli olette estyneitä tulemaan tilaisuuteen, lähetämme lomakkeet postitse tilaisuuden jälkeen. Ilmoittautumislomakkeita saa myös kaupungintalolta koulutoimistosta.

Perusopetuslain (§ 26a) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus muuttui velvoittavaksi 2015 vuoden alusta.

Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia vuodessa (19 h/vko). Esiopetus alkaa kouluilla syksyllä ma 12.8.2024, noin viikkoa myöhemmin kuin perusopetus ja lukuvuosi päättyy pe 30.5.2025. Lomat ovat samaan aikaan kuin perusopetuksessa. Opetus ja ateriat ovat oppilaalle maksuttomia. Esikoululaiset kuuluvat koululais-vakuutuksen piiriin.

Haapajärven sivistyslautakunta päätti 27.5.2015, että koulukuljetus kotoa tai hoitopaikasta myönnetään esioppilaalle hakemuksesta (hakuaika 28.3.2024 mennessä). Mikäli esioppilaan koulumatka on alle 3 km, huoltajat maksavat omavastuuosuuden (sisaralennus 50 %). Koulumatkan ollessa yli 3 km esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.

Esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus ja hoito lv. 2024 – 2025. Tarjolla on kolme vaihtoehtoa ja kaikkiin vaihtoehtoihin haetaan 28.3.2024 mennessä:
a.    Hakeminen huoltajan työn tai opiskelun perusteella esiopetusta järjestävien koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan infokirjeessä olevalla lomakkeella. Esioppilaiden ap/ip -hoito on koulujen kerhotoiminnan yhteydessä maksutonta. Järjestetään K.J.S:n koululla ja Parkkilan koululla ma-pe klo 6.30-17.15. Mikäli on tarvetta ap/ip -hoitoon koulujen loma-aikoina, ko. ajoille on erilliset maksut. 
b.    Hakeminen täydentävään varhaiskasvatukseen tapahtuu varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän kautta:  https://www.haapajarvi.fi/hakeminen Maksut perustuvat varhaiskasvatuksen tuloihin perustuvaan maksujärjestelmään. Kuljetus hoitopaikan ja koulun välillä järjestetään.
c.    Vuorohoitoa tarvitseville haku varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän kautta: https://www.haapajarvi.fi/hakeminen. Hoidontarve epäsäännöllinen, ma-su, klo 00.00-24.00 välillä. Kuljetus hoitopaikan ja koulun välillä järjestetään.

Pyydämme teitä palauttamaan ilmoittautumislomakkeen ja kaikki muut hakemukset torstaihin 28.3.2024 mennessä kaupungintalon postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa, kuoreen merkintä koulutoimisto tai os. Koulutoimisto, PL 4, 85801 Haapajärvi.

Tutustuminen esiopetuspaikkaan järjestetään K.J. Ståhlbergin koululla ja Parkkilan koululla to 8.8.2024 klo 14.00-18.00.

Lisätietoja antavat: 
-    Sivistysjohtaja Merja Eilola, puh. 044 4456 247
-    K.J. Ståhlbergin koulun rehtori Jari Saaranen, puh. 044 4456 236
-    Parkkilan koulunjohtaja Tero Liljeblad, puh. 044 4456 228
-    Lapsen päivähoitovaihtoehdoista varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen, puh. 044 4456 172

 

Haapajärven kaupunki
Sivistyslautakunta    
 

Parkkilan koulun kuva