Eduskuntavaalit

 

Eduskuntavaalit 2019
toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Vaalipäivän äänestysalue ja -paikka
Haapajärven kaupungissa on yksi äänestysalue, Haapajärven äänestysalue (001).
Äänestyspaikka; Haapajärven kaupungintalo, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi


Ennakkoäänestys
1) Haapajärven kaupungintalolla, osoite: Kirkkokatu 2, Haapajärvi.

 Aukioloajat ennakkoäänestyksen aikana

                    Ke - Pe        3.4. - 5.4.2019                  klo 10.00 - 18.00
                    La - Su         6.4. - 7.4.2019                  klo 10.00 - 14.00
                    Ma - Ti         8.4. - 9.4.2019                  klo 10.00 - 20.00

2) lisäksi yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivat seuraavat kauppaliikkeet:

           Liikekeskus Stoolperi    to 4.4.2019    klo 10.00 - 18.00

           S-Market Haapajärvi      pe 5.4.2019    klo 10.00 - 18.00

           HalpaHalli Haapajärvi    la 6.4.2019    klo 10.00 - 17.00

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestämään tullessaan.

Tähän tarkoitukseen sopivat esim. henkilökortti, ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti.

Poliisi myöntää väliaikaisen maksuttoman henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa. 

Laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto, Haapakoti, Koivikko, Attendo Ruusula, Esperi hoitokoti Männistö, Lampelan palvelukoti) toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan laitoksissa erilliset kuulutukset.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Kotiäänestys pitää aina pyytää etukäteen ja viimeistään ti 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta ja www.vaalit.fi sivustolta.

Puhelimitse numeroon 044 4456 115. Kirjallisesti osoitteella; Keskusvaalilautakunta, PL 4, 85801 Haapajärvi.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:
Kaupungintalo, Kirkkokatu 2, PL 4, 85801 Haapajärvi
Puheenjohtaja Osmo Laitila, p. 0400 380 757
Sihteeri Raija Malviniemi, p. 044 4456 115


Haapajärvellä 13.3.2019
Keskusvaalilautakunta