Tiejaos

Teknisen lautakunnan tiejaos toimii lain yksityisistä teistä tarkoittamana tielautakuntana.

Tiejaos 2017-2021

Vainio Mikko, pj
Puh. 045 671 7199

Heikkilä Hannu E., varapj
Puh. 044 085 5411

Kauppinen Katjaana
Puh. 0400 190 956

Ampula Kirsi
Puh. 040 175 5885

Saari Erkki
Puh. 044 263 0630